Remont drogi powiatowej w Zimnej Wodzie

Gmina Lubin ogłosiła przetarg na wykonanie kolejnego etapu modernizacji drogi z Zimnej Wody do Karczowisk.

W pierwszym etapie wyremontowano kilometr drogi powiatowej nr 1232. Kontynuacja prac obejmie wymianę warstw bitumicznych na odcinku ok 1,9 km w kierunku Karczowisk.

Termin składania ofert lub wniosków upływa 5 listopada 2018 r. o godz. 10.00.

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia.

(MG)