Remont drogi w Niemstowie

Na terenie gminy Lubin trwa szereg prac związanych z przebudową dróg powiatowych, które są dofinansowane z budżetu gminy.  Jedną z takich inwestycji jest droga powiatowa nr 1223D w miejscowości Niemstów. Zadanie realizowane jest przez firmę FOBIS z Lubina. Pierwszy etap inwestycji obejmuje odcinek o długości ok. 980 mb, począwszy od skrzyżowania z drogą krajową nr 36.

W ramach zadania wykonywany jest remont jezdni o nawierzchni bitumicznej z jej poszerzeniem do 6 m i odwodnieniem oraz budową chodnika o szerokości 1,5-2,0 m i zjazdów do działek przyległych. Ponadto wykonane zostaną miejsca postojowe z kostki betonowej, zatoka autobusowa oraz przejście dla pieszych. Zamontowane również będą barierki ochronne i poręcz zabezpieczająca ruch. Zakończenie 1 etapu planowane jest w listopadzie br.

Wartość umowna robót budowlanych opiewa na ok.1 721 500 zł. Dofinansowanie ze strony gminy Lubin wyniesie do 2/3 wartości umowy.

(KM, AH)