Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów i punktów przedszkolnych

Są jeszcze wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych Gminy Lubin na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci, które rozpoczynać będą edukację wczesnoszkolną. Trwa rekrutacja dodatkowa.

Rodzice skorzystać mogą z oferty wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej realizowanej od 1 września 2020 r. w:

–  punkcie przedszkolnym oraz oddziale przedszkolnym w  Krzeczynie Wielkim;

– oddziałach przedszkolnych w Siedlcach oraz punktach przedszkolnych w Składowicach i Ksieginicach;

– oddziałach przedszkolnych w Osieku i Niemstowie oraz punktach przedszkolnych w Osieku i Miłoradzicach;

–  punkcie przedszkolnym w Wiercieniu;

–  oddziałach przedszkolnych oraz punkcie przedszkolnym w Szklarach Górnych.

Rekrutacja uzupełniająca przebiegać będzie wg następującego harmonogramu:

–  od 04 maja 2020 r. do 05 czerwca 2020 r. – złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę   w postępowaniu rekrutacyjnym;

– do 15 czerwca 2020 r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

– do 19 czerwca 2020 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

– do 23 czerwca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wymagane dokumenty składać można w szkole, do której przynależy oddział przedszkolny lub punkt przedszkolny.