Rekrutacja do przedszkoli i pierwszych klas na rok szkolny 2020/2021

Rodzice dzieci,  którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych/punktu przedszkolnego w Gminie Lubin lub zmienić przedszkole dla swojego dziecka muszą złożyć w tej sprawie wniosek w terminie 10 – 28 lutego. Nie dotyczy to do dzieci kontynuujących edukację w dotychczasowym przedszkolu, bowiem rodzice składają w tym przypadku, w konkretnej placówce, deklarację o kontynuacji w terminie do 31 stycznia 2020r. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.

Rekrutacja przeprowadzana jest na wolne miejsca w przedszkolu. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

  • dzieci 3,4,5,6 letnie (urodzone w latach 2017-2014)
  • dzieci 7 letnie, którym odroczony został obowiązek szkolny

Rodzice dziecka urodzonego w 2018r, mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie papierowej wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, który dostępny jest w wybranej placówce. Można się ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. We wniosku o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność. Dzieci zmieniające przedszkole uczestniczą w procesie rekrutacji tak jak dziecko zapisywane po raz pierwszy.

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola potrwa od 10  do 28 lutego 2020r. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola nastąpi do 13 marca 2020r. Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania kandydata do przedszkola poprzez złożenie pisemnego oświadczenia zaplanowano do 18 marca 2020r. Ostateczna publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola do 25 marca 2020r.

Szczegółowe  zasady, kryteria i terminarz rekrutacji i wszystkie szczegóły są w załącznikach.

(SR)

Zasady i terminy rekrutacji na rok szkolny 2020-2021

Zarządzenie 549.2020.Rekrutacja.2020-01-14

U306

U307