Rekrutacja do projektu „Bezpieczna przystań”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza do udziału w rekrutacji do projektu „Bezpieczna Przystań”, który jest finansowany z pieniędzy Unii Europejskiej.  Osoby w trudnej sytuacji życiowej mogą w ten sposób skorzystać z całodobowego pobytu w mieszkaniu chronionym oraz z pomocy i wsparcia specjalistów. Rekrutacja do projektu trwa do końca lutego.

Jeśli jesteś:

  • osobą pełnoletnią,
  • osobą niepełnosprawną (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością intelektualną),
  • opuszczającą pieczę zastępczą – usamodzielnianą

Znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej i jesteś mieszkańcem powiatu lubińskiego?
Zgłoś się do Projektu i skorzystaj:

  • z całodobowego pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym lub mieszkaniu wspieranym na terenie Lubina
  • z pomocy i wsparcia specjalistów tj. psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, trenera, terapeuty, asystenta osoby niepełnosprawnej.

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!!!

Uwaga! Rekrutacja do Projektu zakończy się 28 lutego 2019r.
Liczba miejsc jest ograniczona!

Zgłoszenia udziału w rekrutacji poprzez:

  • kontakt osobisty lub telefoniczny w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ul. Składowa 3, tel. 76 847 96 91
  • drogą elektroniczną: pcpr@powiat-lubin.pl


Osoby do kontaktu:

Justyna Miter tel. 76 847 96 92, e-mail: j.miter@pcpr.powiat-lubin.pl
Elżbieta Kowalska tel. 76 847 96 91, e-mail: e.kowalska@pcpr.powiat-lubin.pl