REFERENDUM – gdzie będziemy głosować

O B W I E S Z C Z E N I E  Wójta Gminy Lubin z dnia 22 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Obwieszczenie