Referat podatków i opłat lokalnych Urzędu Gminy wydłuża czas urzędowania

W związku z koniecznością złożenia nowych deklaracji podatkowych przez mieszkańców Gminy Lubin, referat podatków i opłat lokalnych Urzędu Gminy wydłuża czas pracy. W poniedziałki, środy i piątki interesanci przyjmowani będą do godz. 16.30.

Obowiązek złożenie nowej informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dotyczy 90 proc. mieszkańców Gminy Lubin. Wynika on z modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Lubin, przeprowadzonej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Starostą Lubińskim a wykonawcą geodezyjnym firmą Gispro ze Szczecina.

W powiecie lubińskim modernizacja ewidencji gruntów przeprowadzona została – na razie – wyłącznie w Gminie Lubin.

– Ze wszystkich gmin wiejskich w powiecie lubińskim Gmina Lubin jest największa, prowadzonych jest najwięcej inwestycji związanych z nieruchomościami. W trosce o jakość danych dotyczących tych nieruchomości wybór padł właśnie na ten samorząd. Zadanie to w stu procentach finansowane było ze środków unijnych, które w pełni wykorzystano. Jeśli powiat lubiński wytypowany zostanie do drugiej fazy projektu podobne prace przeprowadzone zostaną także w gminach Rudna i Ścinawa – tłumaczy Krzysztof Siudziński, dyrektor Departament Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Lubinie.

Aktualny stan użytkowana swojej nieruchomości można sprawdzić za pomocą Portalu Mapowego WebEwid, dostępnego pod adresem https://lubinski.webewid.pl.

– Ewentualne błędy w ujawnionych danych należy zgłaszać do Departamentu Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Lubinie. Firma geodezyjna udzieliła dwuletniej rękojmi na poprawę błędów. Zachęcam również do zapoznania się z ulotkami informacyjnymi na temat projektu ZSIN Faza I, które wkrótce zostaną przekazane sołtysom poszczególnych wsi w celu ich rozpowszechnienia – dodaje dyrektor Krzysztof Siudziński.

Zmiany w ewidencji gruntów i budynków wymagają złożenia nowych deklaracji. Przy sporządzeniu i złożeniu aktualnej informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego mieszkańcom Gminy Lubin pomogą urzędnicy. Można się zgłaszać w tej sprawie do referatu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy w Lubinie, przy ul. Łokietka 6.

– W związku z bardzo dużą liczbą osób, których zmiany dotyczą od 1 do 29 lutego wydłużony zostanie czas pracy referatu podatkowego do godz. 16.30 w poniedziałki, środy i piątki. Zależy nam na tym, by jak najwięcej osób, których zmiany dotyczą złożyły stosowne deklaracje. W przeciwnym razie zmuszeni będzie wzywać podatnika w celu ustalenia wysokości podatku, a jeśli nie odpowie on na wezwanie wszczęte zostanie postępowanie podatkowe. Ostateczny dzień składania deklaracji wyznaczony został na 29 lutego – wyjaśnia Marzena Kosydor, skarbnik Gminy Lubin.

Wszczęcie postępowań podatkowych – do dla gminy dodatkowe koszty, które przy obecnej liczbie podatników osiągnąć mogą kwotę rzędu 200 tys. zł. Nawet jeśli procedury ustalania wysokości podatku, w oparciu o stan faktyczny nieruchomości przeciągną się – podatnik zobligowany będzie do uiszczenia ustalonej kwoty począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r.

Informacja do pobrania: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN_1)

(MG)