Realizacja 500+ w Gminie Lubin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017r  przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Do dnia 5 października 2017r zostały przyjęte 1053 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 358 wniosków wpłynęło drogą elektroniczną.

Łącznie wydano 1006 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego, w tym:

– 250 – na pierwsze dziecko,

– 756 – na drugie i kolejne dziecko.

Decyzje w sprawie świadczeń wychowawczych 500+ są wydawane bez zbędnej zwłoki i z zachowaniem ustawowych terminów.

(oprac. GOPS)