Rażące błędy prezydenta Lubina, wojewoda po stronie Gminy!

Wojewoda Paweł Hreniak sugeruje, by – w związku z rażącymi uchybieniami prezydenta Lubina – Rada Ministrów nie wydawała opinii w sprawie zmiany granic.

–  Wniosek został sporządzony przez podmiot nieuprawniony, a zarządzenie podpisała osoba do tego nieupoważniona – to opinia Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, skierowana do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotycząca wniosku prezydenta Lubina w sprawie przyłączenia do miasta siedmiu sołectw Gminy Lubin. Wojewoda sugeruje, by – w związku z rażącymi uchybieniami – Rada Ministrów  nie wydawała opinii w tej sprawie.

Trudno uwierzyć, że sprawa, która przez kilka ostatnich miesięcy spędzała sen z oczu mieszkańcom i władzom Gminy Lubin przybrała taki obrót.

– Służby prezydenta nie zadały sobie trudu, by sprawdzić przepisy dotyczące procedury przygotowywania wniosku o zmianę granic. W dużej mierze winę ponosi również Rada Miejska, bo to w jej kompetencjach leżało złożenie stosownego wniosku. W przypadku Gminy Lubin spełnia się chyba najlepszy możliwy scenariusz. Wierzymy, że opinię wojewody podtrzyma Rada Ministrów – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Okazuje się, że sporządzony i złożony przez prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego wniosek dotyczący zmiany granic winna złożyć Rada Miejska, jako jedyny legitymowany do tego organ. Tego jednak nie zrobiła. Przyjęła za to dwie inne uchwały: w sprawie konsultacji społecznych oraz opiniującą sam wniosek.

– Radni z prezydenckiego Klubu „Lubin 2006”, przez przypadek nam pomogli. Niestety zadecydowały o tym brak wiedzy i znajomości przepisów, a nie zrozumienie i empatia – komentuje Tadeusz Kielan.

– Radni z Klubu Lubin 2006, u których nie znaleźliśmy zrozumienia na sesjach, trochę przez przypadek jednak nam pomogli. Niestety zadecydowały o tym brak wiedzy i znajomości przepisów, a nie zrozumienie i empatia – dodaje Tadeusz Kielan.

Drugi błąd w procedurze zmiany granic, popełniony przez miasto – to podpis pod zarządzeniem prezydenta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

„Pomimo przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubin, budzi wątpliwość legalność tych konsultacji” – czytamy w opinii wojewody dolnośląskiego.

Stwierdza on, że wydane w tej sprawie zarządzenie w sposób istotny narusza przepisy Ustawy o samorządzie gminnym oraz Kodeksu Cywilnego, poprzez podpisanie zarządzenia przez osobę do tego nieupoważnioną, nieposiadającą umocowania do działania w imieniu Prezydenta Miasta Lubina w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

Wojewoda podkreślił natomiast wysoką frekwencję w konsultacjach przeprowadzonych na terenie Gminy Lubin i ich wynik: 98,33 proc. głosujących opowiedziało się przeciwko postulowanej przez Prezydenta Miasta Lubina zmianie granic obydwu Gmin.

To kolejna wygrana batalia w wojnie o utrzymanie granic NASZEJ GMINY. Ostateczna decyzja podjęta zostanie przez Radę Ministrów najpóźniej go końca lipca bieżącego roku.

(MG)