Radni obradowali na sesji

Kwestie porządkujące sprawy finansowe w tegorocznym budżecie i  Wieloletnim Planie Finansowym oraz strategie rozwoju wsi Obora i Niemstów, były głównymi tematami obrad ostatniej ( 30 listopada) Rady Gminy Lubin.

 

Wszystkie poddane pod głosowanie projekty zostały zgłoszone z inicjatywy Wójta Gminy Lubin i wszystkie zostały przyjęte przez radnych podczas głosowania.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin  związane są z odstąpieniem od zaciągnięcia w tym roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na przebudowę przepompowni ścieków w miejscowościach Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki i Gorzyca.  Urząd Gminy zawnioskował bowiem do WFOŚ o przesunięcie  tego dofinansowania na przyszły rok. Ten wniosek miał także wpływ na dokonane  przez radnych zmiany w tegorocznym budżecie Gminy Lubin. Oprócz kwestii pożyczki, uporządkowano także kilka spraw  związanych z dochodami i wydatkami dotyczyły one m.in. podatków od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz opłat za przedszkolaków i uczniów uczęszczających do placówek oświatowych w innych gminach.

Rada zgodziła się także na zmianę celu przyznanej wcześniej dotacji  dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Miłoradzicach. Wnioskowała o to sama parafia, która zamiast planowanego II etapu remontu chce przeznaczyć przyznane pieniądze na zakup materiałów budowlanych zabezpieczających  w pełni remont całego dachu.

Pod głosowanie poddano także dwie Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi, dotyczyły one tym razem wsi Niemstów i Obora.  Te dokumenty opracowali sami mieszkańcy , pozwoliły one zinwentaryzować zasoby służące odnowie wsi oraz określić kierunki ich rozwoju.

(SR)