Rada Sołtysów nowej kadencji

Wśród sołtysów wybranych na początku tego roku na kolejną kadencje znalazło się wiele nowych osób, dlatego dopiero po kilku miesiącach ich pracy,  dokonano wyboru nowej Rady Sołtysów. Na jej czele, po raz kolejny stanął Dariusz Sędzikowski, sołtys Karczowisk.

Rada Sołtysów została powołana w Gminie Lubin pod koniec 2015 roku, jako element Strategii  Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015 – 2030. Jest to tzw. ciało doradcze wójta Gminy Lubin w sprawach ważnych dla sołectw i jej celem jest aktywne działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Lubin. Warto przy tej okazji przypomnieć, że zgodnie z regulaminem Rady, realizuje ona  swoje cele m.in. poprzez:

 1. reprezentowanie sołtysów Gminy Lubin jako przedstawicieli społeczności wiejskich i samorządów mieszkańców wsi w kontaktach z wójtem i Radą Gminy,
 2. wypracowanie zasad współdziałania i form dalszej integracji środowiska sołtysów Gminy Lubin,
 3. prowadzenie pracy informacyjnej i konsultacyjnej mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządowej,
 4. inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe doskonalenie organizacji pracy sołtysów na rzecz sołectwa i samorządów mieszkańców,
 5. uczestnictwo w pracach nad ważnymi dla Gminy dokumentami strategicznymi,
 6. uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy Lubin,
 7. propagowanie idei partycypacji społecznej oraz pomoc przy przeprowadzaniu konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla mieszkańców Gminy,
 8. współorganizowanie od 2017 roku wyborów Sołtysa Roku,
 9. inicjowanie organizacji konkursów sołeckich,
 10. inne działania sprzyjające rozwojowi sołectw,

Podczas ostatniego spotkania sołtysów, na którym doszło do powołania nowej Rady, wystąpił także przedstawiciel Gminnej Spółki Wodnej i była okazja do porozmawiania z innymi przedstawicielami jednostek gminnych oraz pracownikami Urzędu Gminy. Najważniejsze było jednak przeprowadzenie wyborów do Rady Sołtysów i wybór przewodniczącego tego gremium.

W skład nowej Rady weszli:

 1. Sędzikowski Dariusz – przewodniczący ( kolejna kadencja)
 2. Białosiewicz Elżbieta
 3. Curyło Justyna  (kolejna kadencja)
 4. Jankun Jolanta
 5. Jędrak Renata
 6. Kandut Krzysztof
 7. Olszak Dariusz
 8. Tutko Aneta (kolejna kadencję)

 

Sołtysi usłyszeli także aktualne informacje na temat realizacji funduszu sołeckiego. W tym roku wynosi on dokładnie 964 153,20 zł. Gmina nie ma obowiązku tworzenia funduszy sołeckich i nie wszystkie samorządy w Polsce mają takie fundusze.

(SR)