Drugie posiedzenie w drugiej kadencji Rady Seniorów

dav

Szkolenie z metod i możliwości działania Rady Seniorów oraz plan pracy na rok 2019 – były tematami ostatniego, drugiego w tej kadencji posiedzenia Rady Seniorów Gminy Lubin.

Rada Seniorów pełni rolę łącznika, między środowiskiem senioralnym, a samorządem. O tym jak usprawnić tę współpracę – mówił prowadzący szkolenie Grzegorz Wala, wiceprzewodniczący Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych.

– Jednym z pomysłów jest stworzenie stałych zespołów roboczych dwu – trzy osobowych spośród członków do zbierania informacji o potrzebach seniorów oraz zespołów doraźnych do organizacji różnych przedsięwzięć ujętych między innymi w planie pracy, a posiedzenia będą wówczas uhonorowaniem zaangażowania wszystkich członków Rady Seniorów – mówił prowadzący szkolenie.

Podpowiedział, że dobrym sposobem do identyfikowania potrzeb seniorów jest ankieta, zawierająca proste i otwarte pytania, dotyczące różnych miejscowości.

Innym pomysłem jest tzw. choinka potrzeb seniora, gdzie w określonym czasie każdy senior może anonimowo zawiesić informację o swoich potrzebach.

W drugiej części spotkania przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Lubin Janina Mucha przedstawiła przygotowany zarys planu pracy na najbliższy okres. Ostateczny plan uchwalony zostanie na kolejnym posiedzeniu.

(MP)