Rada Senioralna Gminy Lubin rozpoczęła działalność

SONY DSC

Anna Rawska (z lewej) i Inna Rogalska

Powołana z inicjatywy Wójta Gmin Lubin, Tadeusza Kielana Rada Senioralna spotkała się na swoim pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu. Wybrane zostały władze, wyznaczono główne kierunki jej działalności. Spotkanie odbyło się w Księginicach.

Członkami Rady Senioralnej są przedstawiciele mieszkańców gminy, Rady Gminy,  organizacji pozarządowych, Akademii senioralnej oraz przedstawiciel wójta.

– Jestem przekonany, że skład Rady Senioralnej jest właściwy. Doceniamy Państwa wiedzę i doświadczenie. Liczę na Państwa pomoc, zresztą nie tylko ja, ale także osoby starsze. Grzechem byłoby nie wykorzystać Państwa potencjału – mówił na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Seniorów Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Rada Senioralna będzie miała za zadanie aktywizować osoby starsze, zachęcać je do czynnego udziału w organizowane przedsięwzięcia, a także inicjować projekty zgodnie z potrzebami starszych mieszkańców Gminy Lubin.

Podczas pierwszego spotkania, w tajnym głosowaniu, po dwóch dogrywkach dokonano wyboru władz tego gremium. Przewodniczącą Rady Senioralnej została Inna Rogalska z Osieka, a zastępcą Anna Rawska z Bukownej.

– Nastawiona jestem na współpracę, będę chciała aktywizować społeczników i zachęcać ich do dalszego działania m.in. na niwie współpracy pokoleniowej. My damy młodzieży, to co w nas najlepsze – doświadczenie, z kolei młodzi ludzie w zamian mogliby nas nauczyć na przykład posługiwania się nowinkami technologicznymi – mówi Inna Rogalska.

Rada Senioralna ustaliła, że kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców Gminy, aby ustalić jakie są potrzeby seniorów.

Radę Senioralnej Gminy Lubin tworzą: Inna Rogalska z Osieka, Anna Rawska z Bukownej, Emilia Bojko z Gorzycy, Danuta Kowalewska z Miroszowic, Wiesław Mucha z Czerńca, Ryszard Polański z Gogołowic, Jan Olejnik z Gorzycy, Ryszard Kirsz z Osieka, Jan Hawrysz z Gorzycy, Stanisława Zazula ze Szklar Górnych oraz przedstawiciel Wójta Gminy Lubin Barbara Tórz, kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia UG w Lubinie.

Następne spotkanie planowane jest na 18 listopada tego roku.

(JW)