Punkty konsultacyjne w Krzeczynie Wielkim i Miroszowicach

W najbliższy piątek tj. 15 lutego 2019 r. w Krzeczynie Wielkim oraz Miroszowicach działać będą punkty konsultacyjne, w których mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje stanowisko w sprawie zmiany granic Gminy Lubin, tj. przyłączenia siedmiu naszych sołectw do Lubina.

W Krzeczynie Wielkim punkt działać będzie w godzinach 15.00 do 18.00  w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, a w Miroszowicach w godzinach 18.00 -20.00 w świetlicy wiejskiej.

Punkty konsultacyjne są dedykowane tym mieszkańcom, którzy z różnych powodów nie mogli wziąć udziału w styczniowych zebraniach wiejskich, nie wypełnili również ankiety  na temat zmiany granic podczas domowych wizyt komisji konsultacyjnej.

Takie punkty uruchamiane są we wszystkich sołectwach. Od 25 lutego do 8 marca można będzie wypełnić ankietę także w Urzędzie Gminy Lubin przy ul. Księcia Ludwika I nr 3.