Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny

Wójt Gminy Lubin oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informują, że w każdy wtorek i czwartek od godz. 12:00 do godz. 18:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6a (drugi budynek) pok. nr 2 (parter) czynny jest Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny

Punk Konsultacyjny oferuje pomoc i wsparcie w formie porad i konsultacji indywidualnych, a także grup wsparcia szczególnie dotyczących problemów uzależnienia od alkoholu, innych form uzależnienia, współuzależnienia, konfliktów i przemocy w rodzinie.

Osoby borykające się z problemami uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych substancji, a także rodziny tych osób z terenu gminy Lubin mogą zgłaszać się na konsultacje i porady do dyżurującego specjalisty. Wszelkie porady i pomoc jest nieodpłatna.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dniach i godzinach pełnionych dyżurów pod numerem 76/8403-171, oraz w pozostałym czasie w godzinach pracy Urzędu pod numerem 76/8403-111.

(AH)