Publiczne losowanie kandydatów do Rady Seniorów

12 lipca 2016 r. odbędzie się publiczne losowanie kandydatów do Rady Seniorów Gminy Lubin,  zgłoszonych zostało bowiem więcej kandydatur niż miejsc w tym gremium. Dla osób powoływanych przez mieszkańców przewidziano sześć miejsc, a kandydatów jest 12, natomiast w przypadku członków wskazywanych przez podmioty działające na rzecz osób starszych – miejsca są dwa, a kandydatów czterech.

– Tak duże zainteresowanie udziałem w Radzie Seniorów dowodzi potrzeby powołania takiego gremium oraz chęci uczestniczenia seniorów w życiu gminy. Cieszę się, że będę mógł korzystać z wiedzy i doświadczenia tych osób – mów Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Rada Seniorów liczyć będzie 11 osób, oprócz sześciu przedstawicieli mieszkańców i dwóch kandydatów, zgłoszonych przez podmioty działające na rzecz osób starszych swoich przedstawicieli wybiorą Wójt Gminy Lubin i Akademia Senioralna. Swojego reprezentanta wybrała już Rada Gminy Lubin. Został nim jednogłośnie radny i sołtys Gorzycy Jan Olejnik.

Publiczne losowanie odbędzie się 12 lipca 2016 r. o godz. 12.00 w sali nr 14 w budynku Urzędu Gminy przy ul. Łokietka 6 w Lubinie.

(MG)

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubin z dnia 5 lipca 2016 r. o losowaniu publicznym.