PSZOK tylko w Oborze

Od 1 lutego 2018 roku gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (inaczej PSZOK) działać będzie w Oborze, tuż przy oczyszczalni ścieków. Bardzo łatwo do niego dojechać boczną drogą od ulicy Zacisze, która prowadzi na cmentarz komunalny  w Oborze.

 

Do tej pory PSZOK dla mieszkańcy Gminy Lubin prowadzony był na miejskim wysypisku śmieci przy ul. Zielonej w Lubinie , od 1 lutego będzie już na naszych gminnych terenach, co da oszczędności finansowe. Specjalne kontenery, do których trafią odpady,  są umieszczane tuż przy oczyszczalni ścieków w Oborze. Znajduje się ona ok. 150metrów  na lewo od zjazdu na cmentarz komunalny.

Przypomnijmy, że do PSZOK mieszkańcy Gminy Lubin mogą dostarczyć nieodpłatnie odpady, w ramach opłat za  gospodarowanie odpadami. Wystarczy okazać dowód osobisty z adresem zamieszkania lub umowę najmu i na miejscu podpisać  odpowiednie oświadczenie . Odpady dostarczane są we własnym zakresie ale wyłącznie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

PSZOK w Oborze  będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30- 13.30, w piątki od 14.30 do 19, a w soboty od 7.30 do 13.30.

(SR)

Wykaz odpadów komunalnych przyjmowanych nieodpłatnie w PSZOK

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Zużyte opony (z pojazdów do 3,5 tony)
 • Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, gałęzie
 • Papier
 • Metale
 • Tworzywa sztuczne
 • Szkło i opakowania ze szkła
 • Opakowanie wielomateriałowe
 • Chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe
 • Opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością
 • Gruz i inne odpady remontowo-budowalne