Przyznano tytuły Strażaka Roku 2017

Irena Dworak z OSP w Ksieginicach oraz Krzysztof Pokój z OSP w Zimnej Wodzie zostali laureatami konkursu Strażak Roku 2017. Wybrano ich spośród 11 osób, nominowanych do tego tytułu przez zarządy jednostek OSP Gminy Lubin. To pierwsze tego typu wyróżnienia w naszej gminie, ale ich inicjator czyli wójt Tadeusz Kielan zapowiada, że będą kontynuowane w kolejnych latach.

To podczas tegorocznych zebrań sprawozdawczych gminnych jednostek OSP, kiedy  podsumowywano ubiegłoroczne osiągnięcia, wójt Tadeusz Kielan stwierdził, że skoro tych sukcesów jest tak dużo, to warto w sposób szczególny wyróżnić najlepszych strażaków w podziale na kategorie kobiet i mężczyzn. Już samo nominowanie do tytułu Strażak Roku jest  dużym wyróżnienie.

OSP Czerniec nominował Edwarda Szuszkiewicza, OSP Gorzyca Mirosława Witkowskiego, OSP Krzeczyn Wielki Marcina Trafidło, OSP Księginice Łukasza Kurka i Irenę Dworak, OSP Niemstów Michała Mościwskiego, OSP Raszówka Ninę Sobol oraz Damiana Dobrowolskiego, OSP Szklary Górne Romana Kosacza, OSP Zimna Woda Karolinę Szymańską i Krzysztofa Pokój.

Komisji konkursowej w czteroosobowym składzie przewodniczył Eryk Górski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.

– Ten wybór był bardzo trudny, bo znamy się z pracy na akcjach ratowniczych, ale także współpracujemy na co dzień przy różnych działaniach profilaktycznych, szkoleniach i zawodach. Mogę zdradzić, że dwa dni podejmowaliśmy decyzję. Gratuluje zarówno nominowanym, jak i zwycięzcom – mówi komendant Eryk Górski.

– Jesteśmy z Was bardzo dumni i cieszę się, że mogę Wam wręczyć te statuetki, dyplomy i nagrody. Możecie być wzorem dla młodych mieszkańców naszej gminy i mam nadzieję, że będziecie mieli wielu naśladowców i coraz więcej młodych ludzi będzie wstępować w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych – mówił wójt Tadeusz Kielan.

Irena Dworak, to pierwsza kobieta w szeregach OSP Księginice. Była kronikarzem, dziś jest skarbnikiem, uczestniczyła w roku ubiegłym w ponad 90% akcji ratowniczo-gaśniczych. W uzasadnieniu wniosku czytamy, że ”… nie boi się wyzwań, co udowodniła niejednokrotnie w trakcie akcji i bardzo czynnie uczestniczy w życiu straży”.

Krzysztof Pokój jest wiceprezesem OSP w Zimnej Wodzie, brał udział w wielu akcjach, w których jako organizator i dowódca wykazuje się dużym zasobem wiedzy. W uzasadnieniu wniosku czytamy, że „wielokrotnie wyróżnił się wzorową postawą, ofiarnością i pełną determinacją. Nie ulega presji, potrafi zachować opanowanie, do tego służy radą i pomocą młodszym druhom”.

(SR)