Przyznano pieniądze dla klubów sportowych

Rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert na 2019 rok na realizację zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin. Przyznano dotacje dla dziesięciu klubów sportowych.  Poniżej publikujemy pełne zestawienie przyznanych dotacji.

  • 42 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Huzar” Raszówka,
  • 40 000,00 zł dla Klubu Sportowego „Platan” Siedlce,
  • 40 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” Niemstów,
  • 75 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” Księginice,
  • 49 500,00 zł dla Klubu Sportowego „Unia” Szklary Górne,
  • 48 000,00 zł dla Ludowego Związku Sportowego Szkolnego Koła Sportowego w Raszówce,
  • 47 000,00 zł dla Klubu Sportowego „Kłopotów-Osiek” Kłopotów,
  • 50 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Unia” Miłoradzice,
  • 56 000,00 zł dla Stowarzyszenia Sportowego Klubu Sportowego „Fortuna” Obora,
  • 5 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Szachowego „Zielony Skoczek” Ustronie.

 

informacja o rozstrzygnięciu