Przypominamy przedsiębiorcom – od nowego roku tylko jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia 2018, zarówno prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i zatrudniający pracowników, opłacą składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego.  To duże uproszczenie, bowiem zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, wysyłany będzie  tylko jeden przelew łączny na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Przedsiębiorcy wiedzą, że dziś wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Trzeba podać  ZUS-owi wiele danych do księgowania i rozliczenia wpłaty. Są to oprócz numeru konta bankowego (wskazuje ubezpieczenie albo fundusz, którego dotyczy wpłata),  dane identyfikacyjne płatnika ( NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego), do tego należy wpisać okres rozliczeniowy (miesiąc i rok) oraz  numer decyzji/umowy/ tytułu wykonawczego.

Od 1 stycznia będzie łatwiej i składki ZUS opłaci się zwykłym przelewem, takim jak np.  za prąd. Na przelewie trzeba będzie wpisać indywidualny numer rachunku składkowego i to urzędnicy ZUS  wpłatę rozliczą na koncie przedsiębiorcy. W praktyce oznacza to, że ZUS podzieli taką wpłatę  proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie składek z ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez przedsiębiorcę, albo  utworzonej przez ZUS, jeśli przedsiębiorca jest zwolniony z jej przekazywania). Podzielona wpłata rozliczona zostanie na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Informację o indywidualnym numerze rachunku składkowego są wysyłane przez ZUS listem poleconym od 1 października 2017r. Jeśli do końca grudnia 2017 roku przedsiębiorca nie dostanie informacji od ZUS-u  o numerze rachunku lub zgubi ten list, koniecznie musi  skontaktować się z  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Numer rachunku otrzyma w każdej  placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00). Jeśli przedsiębiorca  nie będzie znał swojego numeru rachunku, nie opłaci składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

(SR, źródło: www.zus.pl)