Przypominamy o spisie zwierząt

Do końca roku należy wypełnić obowiązek dokonania spisu bydła, kóz, owiec i świń przebywających w siedzibie stada, który następnie należy dostarczyć do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

ARiMR przypomina, że każdy posiadacz bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz ma obowiązek dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, najpóźniej do 31 grudnia. Spis obejmuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt przebywających w stadzie.

Ustalone podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt umieszcza się na formularzu, należy czytelnie podpisać i przekazać w terminie 7 dni do Kierownika Biura Powiatowego Agencji osobiście lub pocztą.

Formularze do wypełnienia dostępne są w wersji papierowej w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Obowiązek ten dotyczy bydła i świń i wynika z nowelizacji art. 20a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605) zmieniła przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.).

(SR – źródło: JB DODR)