Przypominamy o nowych zasadach gospodarowania bioodpadami w Gminie Lubin

W tym tygodniu odbędzie się pierwszy odbiór odpadów na nowych, obowiązujących od 14 czerwca 2016 r., zasadach. Przypominamy, że wprowadzony został limit na odpady biodegradowalne i zielone, odbierane bezpośrednio z nieruchomości z terenu Gminy Lubin! Uchwała wprowadzająca limit odbieranych, bezpośrednio z nieruchomości, odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych podjęta została na posiedzeniu Rady Gminy Lubin z dnia 17 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016r. poz. 2583).

Limit ten wynosi dwa worki na jeden budynek jednorodzinny lub jeden lokal mieszkalny na na jeden odbiór odpadów bio.

Odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone, wytworzone w ilości większej niż dwa worki na jeden odbiór odpadów należy kompostować na terenie nieruchomości lub nieodpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u).

(IW)