Przypadki ASF w sąsiednim województwie

Potwierdzają się nieoficjalne informacje na temat kolejnych przypadków ASF na zachodzie kraju. Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził chorobę u 18 zwierząt znalezionych w 9 lokalizacjach. Sytuacja na zachodzie kraju staje się niestety coraz poważniejsza. Wyniki badań na obecność ASF tkanek pobranych od padłych zwierząt znalezionych w miniony weekend na obszarze powiatu wschowskiego i nowosolskiego dały wynik pozytywny. Oznacza to kolejnych dziewięć przypadków choroby na terenie województwa lubuskiego.

Wszystkie dziki, u których potwierdzono obecność choroby znaleziono na wyznaczonym przez Wojewodę Lubuskiego obszarze skażonym oraz w wyznaczonej na podstawie analizy ryzyka strefie buforowej. Oznacza to, że od minionego czwartku na terenie województwa lubuskiego wystąpiło 11 przypadków ASF, a chorobę potwierdzono u 20 zwierząt.

Obecnie trwają dalsze intensywne poszukiwania padłych dzików. Od wtorku w akcję zaangażowano również wojsko. Ukończono już  budowę pierwszego ogrodzenia otaczającego obszar skażony. Planowana jest również budowa drugiej bariery odgradzającej obszar buforowy od środowiska zewnętrznego.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji przez osoby obsługujące świnie, w celu  uniknięcia potencjalnej możliwości przeniesienia choroby ze środowiska naturalnego do gospodarstwa.

W przypadku znalezienia zwłok padłego dzika, należy pozostawić je w miejscu znalezienia oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii.

Główny Lekarz Weterynarii wydał również instrukcje na temat najważniejszych zasad powstrzymania epizootii ASF:

„Każdy z nas (w tym zwłaszcza hodowcy świń) ma możliwość ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się ASF, poprzez przestrzeganie stosownych zakazów i nakazów ustanowionych w prawodawstwie oraz postępując zgodnie z poniższymi wskazaniami.

Przede wszystkim, aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń wirusem ASF, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt (bioasekuracja), a w szczególności zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki;

Ponadto osoby, które wyjeżdżają poza terytorium Unii Europejskiej (wyjazdy zagraniczne do państw trzecich nienależących do UE) muszą pamiętać, że nie wolno przywozić z państw nie będących członkami UE żadnej żywności pochodzenia zwierzęcego za wyjątkiem specjalnych produktów dietetycznych przeznaczonych na użytek własny lub małych dzieci” – czytamy w komunikacie GLW.

(farmer.pl)