Przyjęto Program Opieki na Zwierzętami na 2018 rok

Wzorem lat poprzednich Rada Gminy Lubin przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2018 rok”. Określa on zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania ich bezdomności.

Podobnie jak w latach ubiegłych, bezdomne zwierzęta z terenu naszej gminy po 14 dniach, jeśli nie znajdzie się ich właściciel, ani osoby zainteresowane adopcją, umieszczane będą w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy prowadzonym przez Fundację „Mam Pomysł”.

Przed przewiezieniem zwierząt do schroniska trafią one do – będącego pod nadzorem lekarza weterynarii – miejsca czasowego przetrzymania zorganizowanego przez Gminę Lubin w Składowicach.

– Wszyscy wykonawcy usług związanych z realizacją programu wyłonieni zostali w  trybie zapytań ofertowych. Schronisko w Świdnicy dysponuje naprawdę godnymi warunkami, prawie wszystkie miejsca są zadaszone, część jest także ogrzewanych. Usługi weterynaryjne związane z programem wykonywane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadkach niecierpiących zwłoki wykonawca gwarantuje dotarcie na miejsce w ciągu jednej godziny – wyjaśnia Mariusz Kretkowski z Urzędu Gminy w Lubinie.

W ramach opieki nad wolno żyjącymi kotami gmina finansować będzie ich sterylizację, usypianie ślepych miotów oraz dokarmianie.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” przyjęty został na ostatniej sesji Rady Gminy Lubin. Na jego realizację samorząd przeznaczy 143 tys. zł

(MG)

Program Opieki nad Zwierzętami