Przetargi na osiem działek w Chróstniku

Wójt Gminy Lubin  ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin. To osiem działek w Chróstniku o powierzchni od  0, 0238 ha do 0,0569 ha. Działki są teraz przedmiotem dzierżawy. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  są przeznaczone są pod obiekty i urządzenia komunikacji – parkingi i zieleń nieurządzoną.

Działki zlokalizowane przy granicy strefy zainwestowania urbanistycznego wsi, mają kształt czworoboku zbliżonego kształtem do trapezu. Sąsiedztwo stanowią: droga krajowa oraz droga gminna. W obrębie każdej z działek znajduje się po kilka drzew (o wartości handlowej porównywalnej z kosztami wycinki). Przetarg odbędzie się 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 06 czerwca 2018 r. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie lub w kasie Urzędu Gminy w Lubinie.

Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I nr 3, pokój nr 15 w godz. 8.00-15.00, telefon 76 840 31 80.