Przetargi na działki budowlane w Księginicach i Osieku

Wójt Gminy Lubin ogłasza przetarg na cztery działki w Księginicach oraz jedną działkę w Osieku. We wszystkich przypadkach  miejscowe plany zagospodarowania przewidują jednorodzinną zabudowę mieszkaniową.

Cztery działki w Księginicach to teren płaski porośnięty zdziczałą roślinnością. Działki nr 351/7 i 351/9 mają kształt prostokątów, natomiast działki nr 351/6 i 351/8 to nieregularne sześcioboki. Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej. Działki mają zapewniony dostęp do drogi powiatowej za pośrednictwem drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Lubin.

Przetargi na działki w Księginicach  odbędą się 10 kwietnia 2018 r.  od godz. 9.30 do 11.00 (szczegółowe godziny w załączniku) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3.

Ogłoszono jednocześnie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Osieka. Jest ona oznaczona numerem geodezyjnym 164 o powierzchni 0,0891 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00018037/1.

Działka ma kształt prostokąta, bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: działki zabudowane budynkami jednorodzinnymi, działka rolna oraz droga z kostki betonowej. W obrębie działki znajduje się nietrwale związany z gruntem obiekt budowlany (altanka) o pow. obrysu około 28 m² znajdujący się w złym stanie technicznym kwalifikujący się do rozbiórki. Przez działkę przebiega sieć gazowa DN63 oraz napowietrzna linia energetyczna. Działka posiada potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej. Działka ma zapewniony dostęp do drogi powiatowej za pośrednictwem drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Lubin.

Przetarg odbędzie się w 10 kwietnia 2018 r. o godz.  9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3.

Pełne treści ogłoszeń wywieszone są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto są opublikowane na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14 w godz. 8.00-15.00, telefon 76 840 31 80.

Przetarg I Księginice

Przetarg I Osiek