Przetarg na osiem działek w Chróstniku

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Chróstniku.  Działki zlokalizowane przy granicy strefy zainwestowania urbanistycznego wsi. Mają kształt czworoboku zbliżonego kształtem do trapezu. Sąsiedztwo stanowią: droga krajowa oraz droga gminna. W obrębie każdej z działek znajduje się po kilka drzew (o wartości handlowej porównywalnej  z kosztami wycinki).

 

Działka nr 328/20 o powierzchni 0,0473 ha ma cenę wywoławczą 26 tys. zł. Pozbawiona jest zabudowy kubaturowej. Przez działkę przebiega podziemna sieć teletechniczna.

Działka nr 328/21 (0,0238 ha) o cenie wywoławczej 14 tys. zł.  pozbawiona jest zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem. W obrębie działki znajdują tymczasowe nietrwale związane z gruntem obiekty budowlane o konstrukcji drewnianej pełniące funkcje  budynku gospodarczego oraz wiaty, stanowiące własność aktualnego dzierżawcy.  Przez działkę przebiega podziemna sieć teletechniczna.

Działka nr 328/22 (0,0546 ha) o cenie wywoławczej 30 tys. zł.  pozbawiona jest zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem. W obrębie działki znajduje się tymczasowy nietrwale związany z gruntem obiekt budowlany o konstrukcji drewnianej pełniący funkcję budynku gospodarczego (w części obrysu). Na terenie działki znajdują się ule oraz skład drewna, stanowiące własność aktualnego dzierżawcy. Przez działkę przebiega podziemna sieć teletechniczna.

Działka nr 328/23 (0,0256 ha) o cenie 15 tys. zł. pozbawiona jest zabudowy kubaturowej. Na terenie działki znajduje się skład drewna oraz parking samochodowy, stanowiące własność aktualnego dzierżawcy. Przez działkę przebiega podziemna sieć teletechniczna oraz wodociągowa.

Działka nr 328/24 (0,027 ha) o cenie wywoławczej 16 tys. zł.  pozbawiona jest zabudowy kubaturowej. Przez działkę przebiega podziemna sieć teletechniczna oraz wodociągowa.

Działka nr 328/25 (0,0271 ha) o cenie wywoławczej 16 tys. zł.  pozbawiona jest zabudowy kubaturowej. Przez działkę przebiega podziemna sieć teletechniczna oraz wodociągowa.

W obrębie działki nr 328/26 (0,0569 ha) znajdują się obiekty: budynek gospodarczo – letniskowy oraz basen. Przez działkę przebiega podziemna sieć teletechniczna, wodociągowa oraz podziemny bezodpływowy zbiornik na ścieki.

Działka nr 328/27 (0,0331 ha) o cenie wywoławczej 19 tys. zł. pozbawiona jest zabudowy kubaturowej. Przez działkę przebiega podziemna  sieć teletechniczna oraz wodociągowa.

Działki  w chwili obecnej są przedmiotem dzierżawy.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w jednostce  KS1               i przeznaczone są pod obiekty i urządzenia komunikacji – parkingi i zieleń nieurządzoną.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18 stycznia 2018 r. Wadium należy wpłacić  na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie  lub w kasie Urzędu Gminy w Lubinie.

Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest  na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14  w godz. 8.00-15.00, telefon  76 840 31 80.

Chróstnik I przetarg na działki