Przetarg nieograniczony: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO MODERNIZACJI BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW

Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO MODERNIZACJI BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ_wraz z zał. od nr 1 do 7 oraz 10

3. Zał. do SIWZ od nr 1 do 7 oraz 10 w wersji edytowalnej

4. Zał. Nr 8 do SIWZ – wzór umowy

5. Zał. Nr 9 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia