Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku punktu lekarskiego

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku punktu lekarskiego

Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO ROZBUDOWY BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 176 DLA POTRZEB PUNKTU LEKARSKIEGO W SIEDLCACH.

Przedmiotem zamówienia jest m.in. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy budynku zlokalizowanego na działce nr 176 dla potrzeb punktu lekarskiego w Siedlcach. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

  • opracowanie projektu budowlanego zawierającego wszystkie opinie i

uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;

  • opracowanie branżowych

projektów wykonawczych (m. in. projektu architektonicznego, projektu konstrukcyjnego, projektu

instalacji elektrycznej i niskoprądowej (p.poż, telefonicznej, alarmowej), projektu instalacji wodnokanalizacyjnej,

projektu instalacji centralnego ogrzewania);

  • opracowanie projektu

zagospodarowania terenu dla całej działki objętej opracowaniem wraz z budową zjazdu z drogi krajowej nr 36; i inne. Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załączniki do SIWZ od nr 2 do nr 8