Przetarg na remont budynku w Siedlcach rozstrzygnięty

Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO NA POTRZEBY PUNKTU LEKARSKIEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ I C.O.,z dnia 14.12.2016 r.

zawiadomienie-o-wyborze-oferty