Przetarg na REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN rozst

Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN

zawiadomienie o wyborze oferty