Przetarg na przebudowę i modernizację dróg w Księginicach rozstrzygnięty

Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA i MODERNIZACJA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI KSIĘGINICE

zawiadomienie o wyborze oferty