Przetarg na modernizację dróg w Miłoradzicach i Raszówce

Do 8 listopada 2018 r. do godz. 11.00 można składać oferty na wykonanie przebudowy dróg w Raszówce i Miłoradzicach. To pierwszy etap zadania, który w całości – choć są to drogi powiatowe – sfinansowany zostanie ze środków Gminy Lubin.

To zadanie czekające na realizację od wielu lat. Udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie ze środków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3 mln zł, a partycypować w kosztach zadania miały Gmina Lubin – 2 mln zł i Powiat Lubiński – 1 mln zł.

Niestety wcześniejsze przetargi nie przyniosły wyłonienia wykonawców, ponieważ złożone oferty nawet dwukrotnie przewyższały oszacowaną pierwotnie wartość inwestycji. Władze powiatu nie przygotowały na czas nowej dokumentacji, co spowodowało, że zarezerwowane przez urząd wojewódzki pieniądze przepadły, podobnie jak planowana przebudowa dwóch kilometrów drogi – po jednym w Miłoradzicach i Raszówce.

– Wyszliśmy z założenia, że lepiej wykonać zadanie w mniejszym zakresie niż pierwotnie zakładano, niż nie robić go wcale. Wiemy, jak bardzo na tę inwestycję czekają mieszkańcy Raszówki i Miłoradzic. Dlatego wystąpiliśmy do władz powiatu o przekazanie dokumentacji technicznej i zdecydowaliśmy się pokryć w całości kwotę przebudowy tych dróg. Zdaję sobie sprawę, że 500 metrowe odcinki – to dużo za mało, ale deklaruję, że zrobimy wszystko, by wyasygnować w budżecie lub pozyskać środki zewnętrzne na kontynuację tych zadań  – tłumaczy Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

W ramach przebudowy drogi, na odcinku ponad kilometra wykonana zostanie nowa nawierzchnia, powstaną chodniki, indywidualne zjazdy do posesji, zarówno z kostki betonowej jak i bitumicznej oraz wykonana zostanie nowa sieć kanalizacji deszczowej.

Doświetlone zostaną ponadto tzw. miejsca niebezpieczne tj. przejścia dla pieszych i zatoki autobusowe. W Miłoradzicach powstanie 13 słupów oświetleniowych, a w Raszówce 9.

Projekt przewiduje także wykonanie nowych skrzyżowań z drogami gminnymi w obydwu miejscowościach, a w Miłoradzicach także zatoki autobusowej.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2018 r.

(RI/MG)