Przetarg na budynki byłego UG przy ul. Łokietka

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin przy  ul. Wł. Łokietka 6 i 6a. To dwa budynki, które były przez wiele lat siedzibą Urzędu Gminy Lubin. Ich cena wywoławcza to odpowiednio 805 i 924 tysięcy złotych.

Obie nieruchomości zlokalizowane  są w centralnej części miasta Lubina. Nieruchomości przy ul. Łokietka 6 jest na działce o powierzchni 435 m². Około 40 % powierzchni działki zajmuje budynek usługowy o charakterze biurowym o pow. użytkowej 485,80 m². Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej wzniesiony przed 1939 r., poddany w ciągu ostatnich 10 lat remontowi kapitalnemu. Jego cena wywoławcza to 805 tysięcy złotych.

Druga nieruchomość ,przy ul. Łokietka 6a to w sumie cztery działki o łącznej powierzchni 437 m². Około 37 % powierzchni nieruchomości zajmuje budynek usługowy o charakterze biurowym o pow. użytkowej 398,26 m². Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej wzniesiony w latach siedemdziesiątych poddany w ciągu ostatnich 7 lat remontom. Cena wywoławcza to 924 tysięcy złotych.

Przetarg odbędzie się 11 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do 5 lipca 2018 r. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie.

Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I nr 3, pokój nr 15 w godz. 8.00-15.00, telefon 76 840 31 80.