Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Zimna Woda.

Działki zlokalizowane są przy granicy strefy zainwestowania urbanistycznego wsi.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem MN5 z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3.

Ogłoszenie I Zimna Woda

Ogłoszenie I Zimna Woda