Przetarg na dwie działki w Raszowej

Wójt Gminy Lubin ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch  działek budowlanych o powierzchni 1100 m²  każda. Cena wywoławcza jednej działki to 33 660,00 zł. netto. Przetarg odbędzie się 6 marca.

 

Działki zlokalizowane są przy granicy strefy zainwestowania kubaturowego wsi, na płaskim terenie porośniętym zdziczałą roślinnością. Działka nr 236/6 to sześciobok zbliżony kształtem               do prostokąta, działka nr 236/15 to pięciobok kształtem zbliżony do kwadratu. Działki położone są bezpośrednio przy drodze powiatowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol MN8.

Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej oraz energetycznej.

Przetarg odbędzie się 6 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 28 lutego 2018 r. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie  nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie lub w kasie Urzędu Gminy w Lubinie.

Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14  w godz. 8.00-15.00, telefon  76 840 31 80.

II przetarg Raszowa dwie działki