Przetarg dotyczący dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2015/2016

Przetarg dotyczący dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2015/2016

Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:

„DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016”

Przedmiot zamówienia obejmuje: dowozy i opiekę uczniów z terenu Gminy Lubin do szkół w Lubinie i Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie wraz z powrotem do domu w roku szkolnym 2015/2016. Planowana liczba przewożonych uczniów (dziennie w jedną stronę) to 13 osób. Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_z załacznikami od nr 1 -7 oraz 11

Zał. do SIWZ od 1-7 oraz 11 w wersji edytowalnej

Zał. Nr 8 do SIWZ – wzór umowy

Zał. Nr 9 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 10 do SIWZ – plan sytuacyjny