Przetarg na budowę boiska w Krzeczynie Wielkim

Ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy boiska sportowego w Krzeczynie Wielkim. Obiekt ma powstać przy miejscowej Szkole Podstawowej i służyć zarówno jej uczniom, jak i mieszkańcom tej miejscowości.

Zakres zadania obejmuje wykonanie boisk do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki oraz kortu tenisowego. Boisko okalać będzie trzytorowa bieżnia lekkoatletyczna. W pobliżu znajdzie się czterotorowa bieżnia do sprintu oraz skocznia do skoku w dal. Na terenie boiskach i jego pobliżu ustawione zostaną elementy małej architektury w postaci m.in. ławek. Wykonane zostaną dywanowe trawniki, a boisko wyposażone będzie w specjalny drenaż, który nie pozwoli na gromadzenie się na nim wody.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu minie 14 lipca 2017 r. o godz. 10.00.

Czas realizacji zadania wynosi 300 dni od dnia przekazania placu budowy.

(RI/MG)