Przeprowadzka GOPS-u do Księginic

IMG_1513Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubin mieścić się będzie wyłącznie w Księginicach. Dotychczas GOPS funkcjonował w dwóch lokalizacjach: w Księginicach i w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Łokietka 6.

O przeprowadzce GOPS-u do Księginic zadecydowało wiele czynników. Podstawowy to ograniczone możliwości lokalowe Urzędu Gminy.

Od 1 stycznia w Gminie Lubin realizowany jest rządowy program pomocy prawnej, co nałożyło na samorząd konieczność zabezpieczenia pomieszczenia do tego celu. Gmina zrezygnowała także z wynajmowania lokalu na potrzeby psychoterapeuty, pełniącego dyżury w ramach zadań Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zarówno prawnik, jak i terapeuta pracują obecnie w jednym z pomieszczeń GOPS. Od 1 kwietnia realizowany będzie program „Rodzina 500 Plus”, co spowoduje, że po pierwsze ośrodek pomocy społecznej o co najmniej jedną osobę zwiększy stan zatrudnienia, a po drugie ilość interesantów tej instytucji wielokrotnie przewyższy dotychczasową ich liczbę.

– Trwają prace związane z adaptacją pomieszczeń pałacu w Księginicach na nasze potrzeby. Systematycznie przewozimy także dokumentację, ale na pewno do świąt wielkanocnych komórki GOPS zlokalizowane w Urzędzie Gminy pracować będą normalnie, także jeżeli chodzi o wypłatę świadczeń – zapewnia Bronisława Dul, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Funkcjonowanie GOPS w jednej siedzibie znacznie poprawi organizację pracy tej instytucji i pozwoli ograniczyć koszty, bo wkrótce interesanci GOPS, GZUKIM i Ośrodka Kultury Gminy Lubin obsługiwani będą w jednej kasie.

(MG)