Przekazanie nowego sprzętu dla OSP

– Dzięki temu wasze akcje będą skuteczniejsze i szybsze, choć tak naprawdę życzylibyśmy sobie, żeby ten sprzęt był jak najrzadziej używany – mówił Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin przekazując nowy sprzęt przedstawicielom dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lubin. Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, nasi strażacy mają kolejną,  w pełni wyposażoną torbę medyczną i kolejny defibrylator.

Ministerstwo Sprawiedliwości  w ramach ogólnopolskiego  Funduszu Sprawiedliwości, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa Polaków, rozdzieliło 100 mln zł  na nowoczesny sprzęt ratowniczy dla OSP w całym kraju.

Przypomnijmy, że Gmina Lubin złożyła wnioski do Ministra Sprawiedliwości o pieniądze dla OSP:

  • Krzeczyn Wielki – defibrylator
  • Gorzyca, Niemstów, Raszówka – torba medyczna PSP R1
  • Szklary Górne (deska ortopedyczna pediatryczna, butla tlenowa)

W efekcie podziału pieniędzy otrzymaliśmy dotację w wysokości 11 484,00 zł z przeznaczeniem na zakup: defibrylatora dla OSP Krzeczyn Wielki i torby medycznej PSP R1 dla Gorzycy. Zgodnie z założeniami projektu, wkład własny gminy wynosił 1%. Defibrylator kosztował 5 135,40 zł, torba medyczna PSPR1 – 4592,16 zł. Sprzęt przekazano na ręce strażaków, których reprezentowali:  Marcin Trafidło, naczelnik OSP Krzeczyn Wielki, Mirosław Witkowski , prezes OSP Gorzyca i Krystian Bojko z OSP Gorzyca.

– Dzięki temu znacznie skrócony zostanie czas udzielanej pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia oraz wzrośnie skuteczność prowadzonych akcji ratunkowych mówił Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin. -Nasze jednostki są dobrze wyposażone i wyszkolone, oby jednak swoje umiejętności doskonaliły częściej na ćwiczeniach i zawodach niż w akcjach ratunkowych.

(SR)