Przegląd komputerów przekazanych ramach projektu „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LUBIN”

Informujemy, że Gmina Lubin realizując kolejny etap projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin” w miesiącu wrześniu br. przystąpi do wykonania procesu modernizacji sprzętu komputerowego pozostającego u wszystkich beneficjentów celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania w/w sprzętu przez kolejne lata jego eksploatacji. W związku z tym przedstawiciele firmy MPC Paweł Oleksiewicz, posiadający stosowne upoważnienia od Wójta Gminy Lubin, zdemontują w/w zestawy komputerowe na okres do 3 tygodni.

Przedmiotowa modernizacja jest procesem obowiązkowym i wykonanie jej w innym terminie jest niemożliwe.

Realizator projektu przeprasza za wszelkie zaistniałe niedogodności i prosi o udostępnienie firmie MPC Paweł Oleksiewicz użyczonego Państwu sprzętu komputerowego, co z pewnością przyczyni się do sprawnie przeprowadzonej modernizacji komputerów. (DP)

logo INNOWACYJNEJ GOSPODARKI