Przedszkolaki z Raszówki na teatralnych deskach

legnica-7„Pytasz dlaczego tańczę – to tak, jakbyś pytał, dlaczego oddycham…”- to myśl przewodnia koncertu pamięci Krzysztofa Kobylaka, który odbył się w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Wzięły w nim udział dzieci z Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce, z którą to placówkę mocny związany był artysta.

Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce za jedną z głównych idei swojej działalności uważa krzewienie edukacji regionalnej, kształtowanie postaw patriotycznych, przybliżanie dzieciom wartości i tradycji regionalnych.  Z uwagi na to oraz przez wzgląd na pamięć Krzysztofa Kobylaka, który miał olbrzymi wpływ na rozwój Przedszkolnego Zespołu Ludowego z Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce zespół miał zaszczyt wziąć udział w  koncercie prezentując utwór „Pięknie Was witamy”, a także taniec ludowy „Krakowiak”.

Dzieci z wielkim zapałem reprezentowały przedszkole oraz Gminę Lubin, wykonując przed szerokim gremium trudne i rozbudowane układy taneczne. Występ zespołu został nagrodzony gromkimi brawami i wywołał wzruszenie u wielu osób.

– Ogromnym powodem do dumy dla zespołu była możliwość wystąpienia w tak zaszczytnym miejscu, jakim jest Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Jestem niezmiernie dumna z naszych dzieci, które tym pięknym, poruszającym występem oddały hołd tak  zasłużonej postaci, jaką był Pan Krzysztof Kobylak – mówi Katarzyna Foryś, dyrektor Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce.

Przedszkolny Zespół Tańca Ludowego współpracuje z Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Legnicka”, którego kierownikiem artystycznym i choreografem był Krzysztof Kobylak. To pan Krzysztof wprowadził dzieci w świat tańca ludowego, tworząc pierwsze choreografie dla zespołu. Jego priorytetem było wpajanie i krzewienie zwyczajów i tradycji ludowych w najmłodszym pokoleniu, które nauczycielki  przedszkola  z przyjemnością rozwijają. Dzięki nowatorskim przedsięwzięciom, jakim jest działalność Dziecięcego Zespołu Ludowego  możliwa jest szeroka promocja przedszkola, Gminy Lubin w regionie oraz rozpowszechnianie wśród dzieci wartości i tradycji regionalnych. Dzięki muzyce ludowej wzbogacany zostaje bagaż doświadczeń emocjonalnych dziecka, związany  z przeżywaniem  sztuki ludowej, bliższym poznaniem regionu i jego tradycji oraz umiejętnością pracy w zespole  i współdecydowaniem o jakości jego pracy.

Nie pozostaje nic innego, jak życzyć Dziecięcemu Zespołowi Ludowemu z Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce wielu tak samo zaszczytnych wystąpień, a nauczycielom  wielu sił i cierpliwości w nauce kolejnych układów tanecznych.

(oprac. Gminne Przedszkole w Raszówce)