Przebudowano ul. Różaną w miejscowości Obora

Oddano już do użytkowania ulicę Różaną, której przebudowa rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. To ulica na działce nr 162/93,  jej remont kosztował 234 631,72 zł brutto.

Remontem zajmowała się firma z Lubina, które zlecono wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości od 3,5 m do 5,69 m i długości ok 146 m, obramowanej krawężnikiem betonowym. Wykonano także zjazdy indywidualne, dojścia do posesji i miejsc odbioru odpadów z kostki betonowej. Zbudowane zostało odwodnienie jezdni poprzez ściek z kostki betonowej, wpusty uliczne oraz system kanalizacji deszczowej, odwodnienie liniowe i studnie chłonne. Na koniec uporządkowano tereny przyległe po wykonanych pracach.

(SR)