PRZEBUDOWA ULICY ŁĄKOWEJ I POLNEJ W RASZÓWCE

Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA ULICY ŁĄKOWEJ I POLNEJ W RASZÓWCE WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

zawiad. zawarciu umowy – Przebudowa ulicy Łąkowej i Polnej w Raszówce wraz z budową oświetlenia ulicznego