Przebudowa ul. Różanej w miejscowości Obora

Na działkach o numerach 162/9 i 373 trwa przebudowa ulicy w Oborze.  Zakres zadania obejmuje wykonanie między innymi: drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości  3,5 m i długości ok 150 m, budowę odwodnienia jezdni poprzez ściek z kostki betonowej, wpusty uliczne oraz studnie chłonne, wykonanie zjazdów indywidualnych, dojść do posesji i miejsc odbioru odpadów, uporządkowanie terenów przyległych po wykonanych pracach. W latach poprzednich zostało na tym odcinku wybudowane oświetlenie uliczne. Wartość robót: 235 tys. zł. Termin zakończenia to koniec listopada br.