Przebudowa ul. Lubińskiej w miejscowości Obora

Dobiega końca budowy kolejnej drogi w miejscowości Obora. Na ulicy Lubińskiej powstaje jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości od 3 do 5 m i długości ok 160 m. Budowane są także zjazdy indywidualne, dojścia do posesji i miejsc odbioru odpadów oraz odwodnienie jezdni poprzez ściek z kostki betonowej. Przebudowywany jest także zjazd z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną,  pobocza zostają utwardzone kruszywem łamanym oraz wykonane są trawniki dywanowe. Termin  zakończenia prac to 5 czerwca, koszt inwestycji to 186 tys. zł.

(SR)