Przebudowa Koralowej w Oborze

Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE (ULICA KORALOWA) – DZ. NR 349.

zawiadomienie o zawarciu umowy