Przebudowa kolejnej drogi wewnętrznej w Gorzycy

Na działce 228/2 w miejscowości Gorzyca dokonano przebudowy drogi wewnętrznej.  To niewielki odcinek, bo ok. 27 mb, ale bardzo istotny dla mieszkańców. Droga ma nawierzchnię  z kostki betonowej, przebudowano także zjazd. Dokonano także  zarurowania rowu przydrożnego i zrobiono pobocza. Wartość robót 96.700zł.