Przebudowa drogi wewnętrznej w Niemstowie

Dobiega końca inwestycja związana z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Niemstów  na terenie działek 573/1 i  573/2. To droga za cmentarzem w kierunku Redlic. Do czasu zakończenia tej inwestycji obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na drogę.  Zastosowana technologia wymaga czasu na jej stwardnienie, a dodatkowym utrudnieniem są wysokie temperatury.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie drogi tłuczniowej o długości ok. 600 m, której powierzchnia jest utrwalona emulsja asfaltową. Planowany termin zakończenia  inwestycji to połowa czerwca. Ten odcinek kosztuje ponad 209 tysięcy złotych. Gmina Lubin uzyskała na ten cel  60 tysięcy złotych dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w ramach programu na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Do czasu zakończenia tej inwestycji obowiązuje całkowity zakaz  ruchu na drodze. Prosimy, mieszkańców o stosowanie się do wprowadzonej organizacji ruchu. Droga jest wykonywana w technologii powierzchniowego utrwalenia i w związku z tym, do czasu stwardnienia emulsji asfaltowej, nie można po niej jeździć, bowiem grozi to uszkodzeniem nawierzchni. Niestety miało to już raz miejsce i wykonawca musi poprawiać nawierzchnię.

(RR, SR)

Droga przed inwestycją

 

Inwestycja w trakcie realizacji