Przebudowa drogi wewnętrznej w Miroszowicach

Rozpoczęła się przebudowa drogi wewnętrznej w Miroszowicach, biegnącej śladem działki nr 93/15.

Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5 m i długości ok 95 m, budowę zjazdów indywidualnych, dojść do posesji i miejsc odbioru odpadów, a także utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, uporządkowanie terenów przyległych po wykonanych pracach i wykonanie trawników.

Wartość inwestycji wyniesie 165 tys. 801zł. Prace mają się zakończyć do końca maja bieżącego roku.